1η ανακοίνωση 10ου μαθητικού φεστιβάλ Ψηφιακής δημιουργίας